دسته بندی محصولات

فیش مبدل نری / مادگی آداپتور به ترمینال دار

فیش مبدل نری / مادگی آداپتور به ترمینال دار فیش مبدل نری / مادگی آداپتور به ترمینال دار ، مناسب برای اتصال سیم به آداپتور بدون نیاز به بریدن سر فیش آداپتور

کابل پاور کامپیوتر / تغذیه برق آداپتور

کابل پاور کامپیوتر / تغذیه برق آداپتور کابل پاور کامپیوتر / تغذیه برق آداپتور  به طول ۱/۸  متر

کابل پاورمثلثی آداپتور لپ تاپ

کابل پاورمثلثی آداپتور لپ تاپ کابل پاورمثلثی آداپتور لپ تاپ

کابل شبکه ۴ زوج Legrand فروش متری

کابل شبکه ۴ زوج Legrand فروش متری کابل شبکه ۴ زوج Legrand فروش متری

کابل شبکه ۵ متری پچ کورد Cat6

کابل شبکه ۵ متری پچ کورد Cat6 کابل شبکه ۵ متری پچ کورد Cat6

کابل فلت ۴۰ پین

کابل فلت ۴۰ پین مناسب برای بردهای رسپبری پای و اتصال  GPIO

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن