دسته بندی محصولات

رید رله – سوییچ مغناطیسی

رید رله – سوییچ مغناطیسی رید رله – سوییچ مغناطیسی  سنسوری حساس به آهن ربا و میدان مغناطیسی است که در مجاورت با میدان مغناطیسی تحریک شده و باعث قطع و یا وصل (صفر و یک)  شدن مدار می شود. این سنسور از نوع مدار باز  (NORMAL  OPEN ) بوده و در طول های مختلف ارایه […]

سنسور القایی IPS-204-CA-12

سنسور القایی IPS-204-CA-12 سنسور القایی IPS-204-CA-12 که نام فنی آن IPS بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر  ۱۲ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری و  نوع خروجی […]

سنسور القایی IPS-204-OA-12

سنسور القایی IPS-204-OA-12 سنسور القایی IPS-204-OA-12 که نام فنی آن IPS بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر  ۱۲ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری و  نوع خروجی […]

سنسور القایی IPS-208-CA-18

سنسور القایی IPS-208-CA-18 سنسور القاییIPS-201-S-18 دو سیمه AC که نام فنی آن IPS_S بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۸ میلی متر است. و نوع بدنه آن M18X1.5Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده. کد محصول IPS-208-CA-18-S4 نوع بدنه […]

سنسور القایی IPS-208-OA-18

سنسور القایی IPS-208-OA-18 سنسور القایی IPS-208-OA-18 که نام فنی آن IPS_Nm بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر  ۱۸ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده و نوع خروجی آن NAMUR میباشد.   کد […]

سنسور القایی IPS-210-CA-30

سنسور القایی IPS-210-CA-30 سنسور القایی IPS-210-CA-30 دو سیمه AC  که نام فنی آن IPS_S بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۴ میلی متر است. و نوع بدنه آن M14X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده. فاصله نامی سنسور القاییIPS-201-S-14 […]

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن