دسته بندی محصولات

ماژول رله دو کانال ۵ ولت

ماژول رله دو کانال  ۵ ولت ماژول رله دو کانال ۵ ولت با اتصال به پین های میکرو کنترل یا آردوینو  قابلیت  QN / OFF  نمودن  ۲  مصرف کننده  برقی  تا  ۲۲۰ ولت را در اختیار شما قرار می دهد. این ماژول پس از دریافت دستور  ، جریان ضعیف میکرو کنترلر را  بوست کرده و  […]

ماژول رله دو کاناله کنترل از طریق USB

ماژول رله دو کاناله کنترل از طریق USB برای توضیحات بیشتر  اینجا  کلیک کنید.

ماژول رله هشت کانال ۵ ولت

ماژول رله هشت کانال  ۵ ولت ماژول رله هشت کانال ۵ ولت با اتصال به پین های میکرو کنترل یا آردوینو  قابلیت  QN / OFF  نمودن  ۸ مصرف کننده  برقی  تا  ۲۲۰ ولت را در اختیار شما قرار می دهد. این ماژول پس از دریافت دستور  ، جریان ضعیف میکرو کنترلر را  بوست کرده و  […]

ماژول رله یک کانال  ۵ ولت

ماژول رله یک کانال  ۵ ولت ماژول رله یک کانال ۵ ولت با اتصال به پین های میکرو کنترل یا آردوینو  قابلیت  ON / OFF  وسایل برقی  تا  ۲۲۰ ولت را در اختیار شما قرار می دهد. این ماژول پس از دریافت دستور  ، جریان ضعیف میکرو کنترلر را  بوست کرده و  تغذیه بوبین رله را […]

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن