دسته بندی محصولات

پک تسمه پلاستیکی ۵ تایی

پک تسمه پلاستیکی ۵ تایی مناسب در انتقال قدرت ما بین دو پولی

پولی تایمینگ ۱۰XL

پولی تایمینگ ۱۰XL پولی تایمینگ ۱۰XL آلومینیومی محل اتصال سر آرمیچر مناسب انتقال قدرت. امکان  بزرگ کردن محل شافت وجود دارد.

پولی تایمینگ ۱۸XL

پولی تایمینگ ۱۸XL پولی تایمینگ ۱۸XL آلومینیومی محل اتصال سر آرمیچر مناسب انتقال قدرت. امکان  بزرگ کردن محل شافت وجود دارد.

پولی تایمینگ ۳۵XL

پولی تایمینگ ۳۵XL پولی تایمینگ ۳۵XL آلومینیومی محل اتصال سر آرمیچر مناسب انتقال قدرت. امکان  بزرگ کردن محل شافت وجود دارد.

پولی تایمینگ ۴۶XL

پولی تایمینگ ۴۶XL پولی تایمینگ ۴۶XL آلومینیومی محل اتصال سر آرمیچر مناسب انتقال قدرت. امکان  بزرگ کردن محل شافت وجود دارد.

پولی تایمینگ XL در سایزهای مختلف

پولی تایمینگ XL در سایزهای مختلف پولی تایمینگ XL در سایزهای مختلف آلومینیومی محل اتصال سر آرمیچر مناسب انتقال قدرت. امکان  بزرگ کردن محل شافت وجود دارد.

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن