دسته بندی محصولات

ساخت پروژه اندازه گیری شدت نور

ساخت پروژه اندازه گیری شدت نور در این پروژه با استفاده از سنسور   ISL29125  RGB   و صفحه نمایش کاراکتری به همراه آردوینو  ، امکان نمایش  شدت نور و هم چنین تفکیک طیف نور وجود داشته و می توان در دستگاه های تشخیص میزان افت نور  و نیز به عنوان دستگاه لوکس متر استفاده نمود.

ساخت پروژه مسافت سنج با سنسور آلتراسونیک

ساخت پروژه مسافت سنج با سنسور آلتراسونیک در این پروژه با استفاده از سنسور آلتراسونیک  SRF05  و صفحه نمایش کاراکتری به همراه آردوینو  ، امکان نمایش مقدار مسافت و یا تعیین سطح مایعات می باشد.

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن