آرشیو مطالب

سنسور القایی IPS-304-OP-12-S4

سنسور القایی IPS-304-OP-12-S4 سنسور القایی IPS-304-OP-12-S4 که نام فنی آن IPS_S4,T بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر ۱۲ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول سه سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری مثبت (PNP) و  […]

سنسور القایی IPS-308-ON-18

سنسور القایی IPS-308-ON-18 سنسور القایی IPS-308-ON-18 که نام فنی آن IPS بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۲ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول سه سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری منفی (NPN) […]

سنسور القایی IPS-304-ON-12

سنسور القایی IPS-304-ON-12 سنسور القایی IPS-304-ON-12 که نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۴ میلی متر است. و نوع بدنه آن M14X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول چهار سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری منفی (NPN)  میباشد.   کد محصول IPS-304-ON-12 نوع […]

سنسور القایی IPS-308-OP-18

سنسور القایی IPS-308-OP-18 سنسور القاییIPS-304-ON-12 که نام فنی آن IPS بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۲ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول سه سیمه بوده و طبقه خروجی آن تریستوری مثبت  (PNP) و  […]

سنسور القایی IPS-208-OA-18

سنسور القایی IPS-208-OA-18 سنسور القایی IPS-208-OA-18 که نام فنی آن IPS_Nm بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر  ۱۸ میلی متر است. و نوع بدنه آن M12X1Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده و نوع خروجی آن NAMUR میباشد.   کد […]

سنسور القایی IPS-208-CA-18

سنسور القایی IPS-208-CA-18 سنسور القاییIPS-201-S-18 دو سیمه AC که نام فنی آن IPS_S بوده و نوع کاربرد آن شمارش تولید و اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه است. دارای قطر حدودی ۱۸ میلی متر است. و نوع بدنه آن M18X1.5Ni Plated Brass میباشد. این محصول دو سیمه بوده. کد محصول IPS-208-CA-18-S4 نوع بدنه […]

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن