دسته بندی محصولات

پک ۲ تایی گیره سوسماری بزرگ

پک ۲ تایی گیره سوسماری بزرگ

پک ۲ تایی گیره سوسماری کوچک

پک ۲ تایی گیره سوسماری کوچک

پک دوتایی کابل و گیره سوسماری

پک دوتایی کابل و گیره سوسماری پک دوتایی کابل و گیره سوسماری در رنگ های متفاوت با طول  ۵۰ سانتی متر

پک سیم برد بردی نری به نری

پک سیم برد بردی نری به نری پک سیم برد بردی نری به نری در اندازه های متنوع

ترمینال پیچی ۲ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۲ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۳ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۳ پین رو بردی

محصولات و خدمات پیشگام

به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن