دسته بندی محصولات

ترمینال پیچی ۲ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۲ پین رو بردی ترمینال پیچی ۲ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۳ پین رو بردی

ترمینال پیچی ۳ پین رو بردی ترمینال پیچی ۳ پین رو بردی

سبم دورشته قرمز و مشکی افشان

سبم دورشته قرمز و مشکی افشان سبم دورشته قرمز و مشکی افشان ۰٫۷۵*۲

سبم لاکی / سیم مسی با روکش شفاف

سبم لاکی / سیم مسی با روکش شفاف سبم لاکی / سیم مسی با روکش شفاف مناسب در کاربرد های دانش آموزی و دانش جویی سفارشات بیشتر از واخد به صورت پیوسته و بدون برش ارسال می شود.

محصولات و خدمات پیشگام

*به پیشگام الکترونیک خوش آمدید ، لطفا قبل از واریز وجه راهنمای خرید را مطالعه کنید. بستن